Bruun Rasmussens aftenauktion 28. november 2007
En auktion med mange tilbagekøb

Carl Wentorf: »En kunstauktion på Charlottenborg. 1899«. 78x112 cm.
Solgt for 130.000 kr. i hammerslag mod vurderingen på 50-75.000 kr.

Det blev ikke den helt store aften i Bredgade. De 109 numre var vurderet til 20 mio. kr., men det samlede salg nåede kun 9,2 mio. En del af de højt vurderede var åbenbart for højt vurderede og må gemmes til en anden gang.
Nogle overraskende bud forekom dog, bl.a. det interessante maleri herover af Carl Wentorf fra en auktion på Charlottenborg. Udstillinger på Charlottenborg var meget populære omkring århundskiftet, og adskillige malere tjente store penge på at afholde auktioner over egne arbejder. Her kunne fx P. Mønsted på en enkelt dag tjene lige så meget, som en almindelig arbejder var flere år om. De fleste kendte malere afholdt separat-auktioner på Charlottenborg, en type auktion man ikke kender mere.

»Ja, det er noget værre noget«, sagde den populære auktionarius Kasper Nielsen til en dame »nede i salen« (som det hedder oppe fra podiet), da flere andre blev ved at byde hende over. Men det er spillets regler, højestbydende får normalt varen. Men ikke alle højestbydende på afteauktionen fik tingene med hjem, fordi en stor del ikke nåede mindsteprisen og hammeren blev lagt forsigtigt på podiet.

Eneste millionsalg forekom på Paul Fischers kolossale maleri fra Højbro Plads, her til højre, solgt for 4 mio. kr., 1 mio. under laveste vurdering. I 1951 solgte Bruun Rasmussen det for 9.400 kr. Det svarer ifølge Danmarks Statistiks seneste omregningstabel fra 2006 til 129.277 kr. i nutidspenge  Så en ganske pæn værdistigning. Foretages en omregning fra 1,5 mio. kr., som det indbragte i 1999, svarer det til 1.734.000 i dag, en fortjeneste på ca. 1,4 mio. kr. medregnet køber- og sælgersalær, forudsat, at køberen i 1999 er sælgeren i 2007.
Da maleriet var under hammeren i 1992 hos Christie's i London, men ikke solgtes, mente man det var på grund af den sure pige med rabarberne stående i forgrunden, meget dominerende anbragt. Billedet bærer i øvrigt tydeligt præg af at være malet efter et foto, som man ved, Paul Fischer benyttede. Og som man langt senere fandt ud af, P.S. Krøyer også gjorde.

Af markante salg på denne aftenauktion kan nævnes et interiør af Carl Holsøe til 400.000 kr., Julius Exners »Marinere på landlov hos gode venner« fra 1884, et maleri set mange gange efterhånden, som denne gang skiftede ejer ved 450.000 kr.
Et pænt stykke over vurderingen på 50-75.000 kr. nåede Th. Philipsens Alleen ved Vognserup fra 1893, budt op i 190.000 kr. Og efter en lang og sej kamp fik et Peter Hansen-maleri med en ung pige stående ved noget fiskegarn hammerslag på 120.000 kr. mod kun 20-30.000 i vurdering

Th. Philipsen: Solgt for 190.000 kr.


Se det større