Derain-sagen
Maleriets proveniens

I det følgende er redegjort for tidligere ejere (proveniens) af Derains maleri

1910’erne.
Galerie Paul Guillaume, Paris. Værket er på bagsiden stemplet »Rue St. Honoré«, hvor Guillaumes galleri havde adresse 1916-20 (Kilde: Statens Museum for Kunst)  

Med lidt god vilje kan man godt skimte, at der i øverste linje på stemplet til venstre står Galerie Paul Guillaume.
Men ellers er begge stempler meget utydelige. Med fede typer er skrevet VENDU, hvilket betyder solgt. Maleriet og dermed også bagsiden er fotograferet på Statens Museum for Kunst omkring 1990, hvor museet havde det til undersøgelse fra fru Meyer.
.

Sådan ser hele bagsiden ud. Hvad der står på sedlen nederst, kan ikke læses. Den
er brudt på et tidspunkt for at tage billedet ude af rammen og undersøge det nærmere.


Det er tydeligt nok, at der på blændrammen står ANDRÉ DERAIN med blokbogstaver.
Selv om kunstverdenen er fuld af forkerte oplysninger på maleriers bagsider, med falske
stempler og andre påtegnelser, så virker det ægte her.

1917/18. Christian Tetzen-Lunds samling (Kilde: Statens Museum for Kunst)
Storsamleren, grosserer Chr. Tetzen-Lund (1852-1936) ejede på et tidspunkt mere end 20 arbejder af Derain, malerier, akvareller, tegninger og skulpturer. Ifølge Lennart Gottliebs store artikel i »Kunst og Museum« fra 1984 om grossereren, har tre af malerierne titel af paysage (landskab), men der mangler størrelser og og anden præcis beskrivelse af billederne. Hvor man har viden om, at 36 mio. kroners-billedet har tilhørt Tetzen-Lund fremgår så vidt undertegnede ved, ingen steder, hvorfor det heller ikke kan vides, hvornår Jacobæus erhverver det. Men sandsynligheden er stor for, at det har tilhørt Tetzen-Lund på grund af hans mange indkøb af Derain-arbejder. 

1925. 18. og 19. maj afholdes i Den Frie Udstilling auktion over Tetzen-Lunds samlinger af franske og skandinaviske billeder, i alt 159 numre, heriblandt 17 arbejder af Derain, to med titlen »Paysage«. Men her er størrelserne angivet, hvorfor det kan udelukkes, at det aktuelle Derain solgt for 36 mio. kr. er blandt. Kun seks af dem solgtes. På samme auktion var bl.a. Matisses berømte »Portræt af Madame Matisse«, et af malerens absolut bedste, som ikke solgtes (trukket tilbage ved 9.000 kr.), men heldigvis senere, på Tetzen-Lunds auktion i 1934, erhvervet af Statens Museum for Kunst for 30.000 kr.

Slutningen af 1920’erne. Aage Jacobæus samling (Kilde: Statens Museum for Kunst)
Hvor man har viden om, at 36 mio. kroners-billedet har tilhørt Tetzen-Lund fremgår så vidt undertegnede ved ingen steder, hvorfor det af den grund heller ikke kan vides, hvornår Jacobæus erhverver det. Men sandsynligheden er stor for at det har tilhørt Tetzen-Lund pga. hans mange billeder af Derain, som ikke så mange interesserede sig for. 


1928. Olaf Rude portrætterer Aage Jacobæus i hans hjem på Bornholm. På væggen til højre det omstridte Derain-maleri. I midten Picassos »Le Violon« fra 1916, solgt på Jacobæus' auktion i 1934 for 2.025 kr.


1931. Herover. Udstillet på vandreudstillingen »Fransk Genombrottskonst från 1900-talet«, Stockholm, Oslo, Göteborg og København (Den Frie Udstilling). Den danske kommissær på udstillingen var Leo Swane. I kataloget er gengivet tre arbejder af Derain, men ikke det omstridte »Landskab. »Paysage« (1910)«. Hvor årstallet 1910 kommer fra vides ikke, men muligvis fra Tetzen-Lunds optegnelser om året for flere af hans Derain-indkøb. I 1910 malede Derain ikke på den måde, og Sotheby's har da også i 2006 skrevet 1906, hvilket nok er et gæt ud fra Derains malestil omkring dette år. I kataloget er udelukkende nævnt de nuværende ejere. Flere kunstnere havde leveret til udstillingen, blandt andre Henri Matisse. I alt var der udstillet tæt på 500 arbejder, en imponerende udstilling med værker af Bonnard, Braque, Derain, de la Fresnaye, Léger, Matisse, Picasso og Utrillo.


1934. Aage Jacobæus og Elin Jacobæus' auktion (herover). V. Winkel & Magnussens Kunstauktioner nr. 152, 22. februar, lotnr. 5. »Landskab. 1910. 54x65«. Købt for 400 kr. i hammerslag til James Meyer af svogeren, maleren Jais Nielsen, som købte kunst for ham. Bemærk, at der ikke er proveniens til Tetzen-Lund. Som det ses skrevet med blyant har antikvitetshandler Becker, Naboløs i København, også kaldet Revolver Jack, købt to af Derains malerier. 

1950 James Meyer dør. Sønnen Gunnar Meyer arver værket (Kilde: Statens Museum for Kunst)

1965 Gunnar Meyer dør. Hustru Grethe Meyer arver værket. (Kilde: Statens Museum for Kunst)

Indtil 2004 Ejet af Grethe Meyer (Kilde: Statens Museum for Kunst).

2004 Solgt af Grethe Meyer til tiltalte auktionsdirektør for 180.000 kr. plus auktionssalær 20.000 kr., i alt 200.000 kr. 

2004 Solgt af auktionsdirektøren til dennes medtiltalte samlever for 200.000 kr.

2004 Solgt af samleveren til Galerie Charles Bailly, Paris, og Stoppenbach & Delestre, London, for 5 mio. kr.

2006 Solgt hos Sotheby’s i New York 3. maj til ukendt køber for et hammerslag på 6.1 mio. dollars, med daværende kurs 36 mio. kr. Med auktionssalær 40,5 mio. kr.

I Sotheby's katalog fra 2006 er der meget lidt proveniens. Her nævnes Paul Guillaume som den første ejer omkring 1916. Næste ejer er maleren Oluf Rude, men der findes ingen optegnelser om, at Rude har ejet maleriet. Anklager i sagen, Janne Mortensen afviser blankt, at Rude på noget tidspunkt har ejet det. Men ifølge Sotheby's »anonyme« proveniens skulle fru Meyer have købt det af Rude, hvilket vi ved er helt forkert. Navnene på de sidste to ejere, som vi ved er fru Meyer og auktionsdirektørens samlever, er ikke nævnt ved navn, kun som Private Collection og Acquired from the above by the present owner, altså købt af auktionsdirektørens samlever af en tidligere ejer. Når den franske og engelske køber afhøres, kan de måske fortælle, hvem der har fortalt dem, at Rude har ejet maleriet, og hvorfor fx Tetzen-Lund ikke er nævnt.

Fra Sotheby's katalogtekst: 
»This work will be included in the second supplement to the Catalogue raisonné being prepared by Michel Kellermann.
PROVENANCE
Paul Guillaume, Paris (by 1916)
Olaf Rude, Denmark (by the early 1930s)
Private Collection (by descent from the above)
Acquired from the above by the present owner«

»It is believed that the artist's wife, Alice, probably sold this painting while her husband was serving in World War I, which is why the work is not signed by the artist. The first owner of record of this picture was Paul Guillaume, who was one of the leading dealers working in Paris in the 1920s. The work was later acquired by the famous Danish artist, Olaf Rude (1886–1957)«.

Teksten herover er formentlig forfattet af den kendte og meget benyttede kurator, Camille Rodskjaer. Det er i hvert fald Rodskjaer, der har forfattet teksten i Stoppenbach & Delestres udstilling i London i 2005, »French 19th and 20th Century Paintings and Works on Paper«, hvor Derain-maleriet var udstillet.

Først et års tid efter at Galerie Bailly og Stopenbach & Delestre købte maleriet af auktionsdirektørens samlever forelå en håndskrevet ægthedserklæring fra Michel Kellermann, i 2005. Denne erklæring er blandt sagens dokumenter kommende fra de to gallerier. Kellermann døde i 2006.


Preben Juul Madsen
Kunstnyt.dk
26. marts 2009