Der forekommer stadig fup og fidus på verdens største
 online-auktion, det amerikanske eBay.com
Gå til salgene ved at klikke på billederne


Picasso-forfalskning


Chagall-forfalskning. Dette billede har Hersh også
givet ægthedserklæring for, men »kun« attributed, som
for »Picasso«-billedets vedkommende. Men
med en vurderingsgpris på omkring 325.000 kr.
»Picasso« øverst har Hersh ikke sat pris på.


Certifikat fra Daniel Hersh, der tager 200 kr. for at
udfærdige »ægthedsgarantier«. Her er det for det
Picasso-signerede øverst til venstre. Sælger praler
med, at der er tre certifikater. Det er der også, men
de er alle udfærdiget af samme person, nemlig Daniel
Hersh. Han gør det ganske vist til attributed,
altså tilskrevet, men det gør det ikke mere troværdigt.
Se på hans hjemmeside, hvor let det er lave fup.


En herlig forfalskning i Picassos navn.


© kunstnyt.dk 2008


Picasso-forfalskning


Den her Chagall-forfalskning hører til de bedre.