Det ligner en parodi
K
onstnärsgruppen Bjäremålarna
og Firenzes Kunstakademi
(
The Florence Academy of Art)

Dette maleri er Anders Zorns originale Badande kullor i bastun, som Fredrik Thorsén, tilknyttet
»Florence Academy of Art«, har kopieret og solgt på Lauritz.com som sit eget originale maleri. Se det.
Det originale Zorn herover er gengivet fra en fremragende hjemmeside med den komplette? samling
af Anders Zorns arbejder.Se dem på http://www.anderszorn.org

Kunstnyt.dk skrev til 
The Florence Academy of Art
info@florenceacademyofart.com

11. november 2009 19:31

Dear Sir

I am a Danish journalist and I do hope that you can help me. At the Danish auction house Lauritz.com four of your former pupils, Fredrik Thorsén, Gustav Sundin, Nathan Sowa and Valdemar Lethin have repeatedly sold copies of famous artists, among others Anders Zorn. The problem is that they are not sold as copies, as they should, but as original works by these pupils.

Is it true that the four mentioned painters are former pupils from your academy? If this is so I want you to know that they are selling copies for being original works painted by themselves.

I sincerely hope hearing from you soon.

Best regards
Preben Juul Madsen

 

Brevet blev den 12. 11. 2009 besvaret af en af de omtalte malere, Nathan Sowa, som skrev:

Hello Juul,  this is nathan sowa , a teacher at the florence academy of art.  I read your email and understand your concern.  The auction house didnt let us attach any type of title to our paintings this time around.  Thus we had no way of qualifying the subject.  Also, there is no law against making copies and selling them, as long as we do not sell them as original Zorns, Rembrandts, etc.  You may want to contact the auction house to request that they put titles on these paintings.  Thank you, Nathan Sowa.

Oversat til dansk:

Hej Juul, dette er Nathan Sowa, en lærer på Firenze Kunstakademi. Jeg læste din e-mail og forstår din bekymring. Auktionshuset tillod os ikke at vedføje nogen form for titel til vores malerier i denne omgang. Således havde vi ingen mulighed for at vurdere objektet. Desuden, der er ingen lov mod at fremstille kopier og sælge dem, så længe vi ikke sælger dem som originale Zorn, Rembrandt, osv. Du kan eventuelt kontakte auktionshuset for at anmode dem om at sætte titler på disse malerier.
Tak, Nathan Sowa.


Samme dag, den 12. 11. 2009, kom endnu en mail, nu fra akademiets direktør, som skrev:

Dear Preben Juul Madsen,

I just received an email from our office, with your attached email. The Artists mentioned in your email have all attended the Florence Academy of Art.

However, their alleged activity in making or selling paintings as anything but their own original work, is contrary to all our teaching and practice. If they have as you say made paintings and sold them on auction, as origial works of other Artists. it was of their own judgment.

I can only hope there has been some mistake.
Please, contact me if you are planing on mentioning the FAA.in any artical on this subject. 

All the best,
Daniel Graves
Director of the Florence Academy of Art

Oversat til dansk:

Kære Preben Juul Madsen

Jeg har netop modtaget en e-mail fra Deres kontor med Deres vedhæftede e-mail. De kunstnere, der er nævnt i e-mailen, er alle tilknyttet Firenzes Kunstakademi. Imidlertid er al deres påståede aktiviteter med at fremstille og sælge billeder, der ikke er deres egne, i modstrid med hele vor læreproces og praksis. Hvis de, som De siger, har malet billeder og solgt dem på en auktion som originale arbejder af andre kunstnere, så må det være sket på eget initiativ. Jeg kan kun håbe på, at der er tale om en fejl. Vær venlig at kontakte mig, hvis De planlægger at nævne FAA i en eller anden artikel vedrørende dette emne.

Venligst
Daniel Graves
Direktør for Firenzes Kunstakademi.

Akademiets homepage

Kunstnyt.dk's kommentar:
Det virker som en parodi, at man lader sig uddanne på et kunstakademi, oven i købet i Firenze, og så bruger sin uddannelse til at kopiere verdensberømte kunstnere og sælge dem som egne værker. Der er i sig selv ikke noget forkert i at kopiere de kendte, det har alle kunstnere gjort gennem tiden. Men at kopiere dem og sælge dem som sine egne originale, som Fredrik Thorsén har gjort med Zorns berømte maleri herover, og de tre andre har gjort med andre kunstnere, virker helt absurd. Enhver i kunstbranchen, og udenfor, må tage sig til hovedet.

Man undrer sig også over Nathan Sowa, når han i sin mail skriver: »Auktionshuset tillod os ikke at vedføje nogen form for titel til vores malerier i denne omgang. Således havde vi ingen mulighed for at vurdere objektet«. 
Hvordan skal det forstås? Er det Lauritz.com, som har bedt disse fire svenskere om at male kopier, som Lauritz.com ellers påstår, de tager afstand fra? Ja, man kan vel efterhånden vente sig alt fra Lauritz.com.
Og nærmest tragikomisk bliver det, når Sowa skriver:
»Du kan eventuelt kontakte auktionshuset for at anmode dem om at sætte titler på disse malerier«.

Og kunstakademiets direktør skriver, at det der her er set hos Lauritz.com er
»i modstrid med hele vor læreproces og praksis«.

Hvad skal man dog mene?

Kunstnyt.dk
14. november 2009