Falsk Piranesi-tegning købt af
 Statens Museum for Kunst
Englænderen Eric Hebborn tog gas på danske kunsteksperter fra landets fornemste museum

Den engelske maler og kunstforfalskner Eric Hebborn
foto: Janice Berthelsen

»Jeg malede falske malerier for millioner«, blev den engelske maler, Eric Hebborn, med bopæl i Rom, citeret for i Ekstra Bladet den 21. oktober 1991. Årsagen var bogen »Drawn to Trouble«, som Hebborn lige havde sendt på gaden. I bogen påstod han at  have lavet omkring 5.000 forfalskninger, blandt disse en tegning, som en kunsthandler havde solgt til Kobberstiksamlingen i 1969 for 280.000 kr. som værende en ægte tegning af 1700-tals-grafikeren Giovanni Piranesi (1720-78).

Dagen efter kunne samme avis berolige det danske folk med, at tegningen var god nok. Den var nu ikke mere 280.000 kr. værd, men 50 mio. Daværende museumsdirektør Villads Villadsen var ikke et øjeblik i tvivl om, at tegningen var ægte. Det samme var Kobberstiksamlingens Chris Fischer, mens den daværende leder, Erik Fischer, der havde købt den, var meget tavs.


Den famøse tegning, som tog fusen på en hel verdens
kunsteksperter. Klik på tegningen for at se den og den originale større.

I flere år forblev de danske museumsfolk urokkelige i deres tro på, at tegningen var god nok. Undertegnede var den eneste i kunstens regi herhjemme, faktisk i hele verden, der bakkede Hebborn op og talte »hans sag«. Det skete bl.a. i store artikler i Jyllands-Posten og i Kunstavisen. I sidstnævnte redegjorde Chris Fischer for sin tro på tegningen, mens undertegnede var vildt uenig med ham.

Den famøse tegning skulle give sig ud for at være et forarbejde til Piranesis kendte radering fra 1750, »Parti af en prægtig havn fra romertiden«. Motivet var det samme på originalradering og Kobberstiksamlingens tegning. Man vidste ikke, der fandtes en forstudie til raderingen, men da så den omtalte tegning i 1969 blev tilbudt Kobberstiksamlingen, tog man pænt imod og betalte over en kvart million kr. Og stolt som en pave, var man.

Sammenligner man originalraderingen med tegningen, så er det ganske vist samme motiv, men her hører sammenligningen også op. Mens hele verdens Piranesi-eksperter i årevis havde sagt god for tegningen, blandt andre havde en af de førende, Andrew Robison, givet ægthedsgaranti før købet i København, viste det sig, at Getty Museet i Californien havde købt en Piranesi-tegning af det selvsamme motiv tilbage i 1988, men først havde offentliggjort det i 1991.

Denne tegning gav fuld vished for, at den anden ikke var gjort af Piranesi. Getty-museets var så tæt på raderingen, at den anden faldt helt til jorden. Der var lysår til forskel på de to. Alligevel bakkede Chris Fischer fortsat sit museums billede op, og fastslog oven i købet, at Getty-tegningen yderligere underbyggede ægtheden
i Kobberstiksamlingens. En helt fantastisk påstand, når man har de to ved siden af hinanden.

Chris Fischer sluttede sin artikel i Kunstavisen nr. 1/1992 på følgende vis: »Jagten på skandale og gode historier har gjort en af Kobberstiksamlingens smukkeste tegninger verdensberømt og har slået Den Kongelige Kobberstiksamling fast i et nyt publikums bevidsthed. Kom og vær med i jagten. Vi har masser af ægte tegninger behæftet med falske navne«.

Selv afsluttede undertegnede på en spalte ved siden af således: »Jeg tror hele sagen ender med, at Chris Fischer og hans forgænger, Erik Fischer, må bide i det sure æble og erkende, at den tegning som Carlsbergfondet i 1969 købte til Kobberstiksamlingen for over en kvart mio. kr. ikke er en ægte Piranesi fra midten af 1700-tallet, men derimod en ægte Hebborn fra midten af 1900-tallet«.

Der gik lang tid, to-tre år, før Chris Fischer måtte indrømme, at tegningen ikke var udført af Piranesi. Men han nægter stadigt at erkende, at det er Hebborn, der er mester for den. Og det gør den meget sympatiske Fischer naturligvis, fordi han ikke vil være til grin for en engelsk kunstner, der har taget fusen på det museum, Fischer stadig er leder af. Det er en anden kunstner, siger Fischer, der har lavet tegningen, men kan ikke oplyse hvem.

11. januar 1996 blev Eric Hebborn fundet død på gaden i Rom, knap 62 år gammel. Derved brast Chris Fischers håb om at få Hebborn til at lave en tilsvarende tegning, som bevis for, at han var mesteren til Kobberstiksamlingens. Det havde Hebborn lovet Fischer. Det samme havde Hebborn lovet Kunstavisen, og i efteråret 1994 var aftalen en realitet. Flere telefonsamtaler og telefaxer mellem Hebborn og undertegnede havde sat en aftale i stand, og to flybilletter var bestilt til Rom, da Hebborns kunsthandler i England dagen før aflyste det hele. Hebborn havde fået forbud mod at lave den tegning, som var aftalt. 

Hebborn udstillede to gange i Danmark. Første gang i den sydlige del, hvor maleren blev beæret med besøg af dronning Margrethe og prins Henrik, som fik foræret en af hans tegninger. Anden gang i 1995, i Det Grønne Galleri i Charlottenlund, samme galleri, der blev stormet af politiet, da Ove Hvistendal udstillede.


Ydmygt står Eric Hebborn i baggrunden, mens
 dronningen og prinsen kigger på hans tegninger.
 Billedet er taget på udstillingen »I Christian 4. fodspor",
 vist på  Rosenfeldt Gods ved Vordingborg, 23. juni -3. juli 1994.
Foto: Janice Berthelsen

Det er ikke let at være kunstekspert. Især ikke, når man tager fejl. Men de fleste, der gør det, har naturligvis meget svært ved at indrømme det. Og hvem er egentlig eksperterne? Hver holder på sit, og rokker sig for det meste ikke ud af stedet. I sagen Hebborn og Piranesi er det dog uforståeligt, at den omtalte tegning i så mange år af hele verdens eksperter har kunnet få lov til at være en ægte Piranesi.

© Preben Juul Madsen/kunstnyt.dk