Jens Sørensen-sagen

Dyrehavsbakkemaleren Jens Sørensen (1887-1953) var en splittet person, og selv om han på et tidspunkt blev fornemt omtalt som
»større kunstner end Rembrandt« og gik under tilnavnet »Jens geni«, så endte det hele i ingenting. Der findes glimrende arbejder af Jens Sørensen, men han er nok den eneste danske maler, som auktionshusene mere eller mindre kritikløst tager alt med af, blot de er signeret Jens Sørensen.

I april 1964 startede »malerisælgeren«, som kunsthandleren Gunnar Mikkelsen ønsker at omtale sig selv (kendt for sin nærmest maniske interesse i usignerede kunstværker) lidt af en lavine, idet han påviste, at der fandt en større produktion og salg sted af Jens Sørensen-forfalskninger. Ved i en dagbladsannonce at efterlyse et bestemt Jens Sørensen-signeret maleri kom han i forbindelse med en direktør, som på det nærmeste havde fyldt sit hjem op med falske Jens Sørensen-malerier, vist nok købt i god tro. Flere af de falske billeder var solgt hos Bruun Rasmussen, og ad den vej kunne politiet hurtigt finde frem til en kvistlejlighed i København, hvor et ældre ægtepar sad og hyggede sig med at fremstille falske Jens Sørensen-billeder, bakkemotiver, selvportrætter, pjerrot m.m. I pressen omtaltes ægteparret som »to elskelige gamle mennesker«, hun var 73 og han 78, og forfalskningerne fremstilledes efter et par skabeloner fastgjort på indersiden af en malerkasse. Grundridsene til motiverne var, påstod ægteparret, udført af Jens Sørensen selv, som de havde boet sammen med og som havde givet dem lov til at male »Jens Sørensen«-billeder. I perioder, hvor Jens Sørensen var syg, malede de billederne for ham, hvorpå han selv signerede dem, påstod de.

Efter malerens død i 1953 havde ægteparret så fortsat produktionen, og det er gennem årene blevet til adskillige hundrede, måske flere tusinde forfalskninger. Men efter sigende for de flestes vedkommende solgt for små beløb hos en kunsthandler i Åbenrå i det indre København, som havde dem stående i en rodekasse uden for butikken til 30-40 kr. stykket. Selvom politiet foretog flere anholdelser i sagen, og enkelte nåede at være fængslet kort tid, så blev der stort set aldrig krummet et hår på hovedet af nogen af dem. Men i dag er Jens Sørensen en »død maler« i pengemæssig henseende, selvom hans gode og ægte ting godt kan løbe op i en halv snes tusinde.

© kunstnyt.dk