Jorn er en af de mest forfalskede malere

Billedet her til venstre er sandsynligvis malet af en kendt dansk maler, der fremstillede forfalskninger af Jorn.

Havde det ikke været signeret Jorn, kunne det såmænd godt have været malet af en af de mange Jorn-epigoner som fx Finn Pedersen eller Per Dahl.
Asger Jorn er i dag vores største internationale navn inden for moderne malerkunst. Han døde i 1973, men allerede mere end en halv snes år tidligere begyndte falske Jorn-billeder at dukke op på markedet, en "udvikling" der siden har accellereret en hel del.

 l 1961 fandt en Jorn-udstilling sted i Rom, og i den forbindelse havde tidsskriftet Art International gengivet et maleri med billedteksten lydende: "Asger Jorn. Painting. 1959-60. 44x51 cm. (La Madusa)". Da Jorn så tidsskriftet, skrev han "Falskneri, Jorn" under illustratio-
nen og sendte udklippet til Silkeborg Kunstmuseum, hvor det i dag befinder sig. Et par år senere blev to hollandske kunsthandlere dømt for en lang ræk ke forfalskninger, heriblandt også af Jorn.

Efter Jorns død har der været adskillige sager. l tidsskriftet Apollos oktober-nummer fra 1974 forekom en salgsannonce med syv billeder gengivet i farver, ledsaget af en større artikel signeret E.M. og med overskriften "The work of Asger Jorn". Ifølge indekset var annoncen indrykket af en Venizio Izzo. l beskrivelsen af billederne oplystes navne på amerikanske samlere, men undersøgelser fastslog hurtigt, at ingen af dem eksisterede. Alle syv malerier var falsknerier, mere eller mindre kopier efter originale Jorn.

Artiklen fremkaldte en strøm af protester fra bl.a. den amerikanske kunsthandlerforening. Asger Jorns afdøde biograf, Guy Atkins, påstår i sine fremragende oeuvre-fortegnelser over Jorns værker, at Italien er storcenter for falsknerier vedrørende moderne kunst. Han omtaler en "falsknerifabrik" i Milan, afsløret af politiet, hvor to malere, Luigi Aligi og Marco Chiappa havde gjort sig til "eksperter" i forfalskninger af navne som Appel, Bacon, Max Ernst, Fontana, Kandinsky, Lam, Magritte, Picasso, Poliakoff, Jorn m.fl. Atkins langer også
ud efter de italienske auktionshuse, bl.a. det kendte Finarte, for ikke at gøre sig ret store anstrengelser med at undersøge tingene ordentligt, inden de kommer under hammeren.

Hele udstillingen var falsknerier
En af de besynderligste "kunst"-udstillinger i nyere tid fandt sted i november 1980 på Latems Museum i den belgiske by Sint-Martens-Latem lidt syd for Gent. 120 malerier af' Appel, Alechinsky, Chagall, Miró, svenskeren Lindström og danskeren Jorn, var blandt de fornemme navne. Udstillingen vare de imidlertid ikke så længe, idet lederen af Gents museum for moderne kunst var blandt ferniseringsgæsterne, og selv om han gik hurtigt, så vendte han også hurtigt tilbage. Med sig havde han en undersøgelsesdommer, der i løbet af kort tid beslaglagde alle billederne. Samtlige 120 malerier var nemlig falske.

Manden, der havde lavet billederne, en italiener, var også tilstede. Han blev naturligvis anholdt, men et par af hans rnedhjælpere nåede at stikke af. Billederne var på bagsiderne udstyret med falske stempler på kendte museer over hele verden. Trods det fornemme navn, Latems Museum, så var der tale om et almindeligt galleri, hvor ejerne var kendt for ikke at tage det så nøje, om de solgte ægte eller falske billeder.

Herhjemme har der været et par falsknerisager om Jorn, som resulterede i fængselsstraffe. En mand, som Jorn havde været indlagt sammen med på Silkeborg Senatorium fik for en del år siden 8 måneders fængsel for at have malet en Jorn-forfalskning. Og en af vore kendte kunstnere, Børge Sornum, måtte ind et helt år, fordi han ikke kunne dy sig. Ud over forfalskninger af Jorn lavede han også nogle af Carl-Henning Pedersen og Enrico Baj. Han var en talentfuld maler, og sagen ødelagde meget for hans videre karriere. Sornum, som døde i 1985, har i branchen altid mødt stor medfølelse. Alle syntes, det var synd for ham.

Falske Jorn på auktionerne Auktionshusene kan heller ikke sige sig fri for at have haft Jorn-forfalskninger inden for dørene. Flere gange er set forfalskninger hos verdens største auonshus, Sotheby's. I april 1978 tre små tegninger, kopieret fra Atkins' bog, Jorn in Scandinavia, og i 1979 en direkte kopi efter Jorns "True clown" fra 1958.

Noget ejendommelig, nærmest komisk, forekommer en af de seneste Jorn-forfalskninger, lanceret i Sotheby's katalog fra auktionen"'Post War and Contemporary Art", London den 25. februar 1988. Nummer 343 i kataloget stod opført som et billede af Jorn udført i olie, farvekridt og gouache på papir. 70x50 cm målte det, og vurderingen var sat til omkring et par hundrede tusinde kr. Men billedet nåede aldrig at få et bud, det blev taget ud inden auktionens start. Nogle måneder forinden var det samme maleri nemlig blevet tilbudt et af de kendte pariser-gallerier, men på det tidspunkt med et andet navn. Dengang var det ikke signeret Jorn, men Appel. En noget særpræget form for kunstforfalskning, idet Appel stort set koster det samme som Jorn. Med billedet fulgte et falsk certifikat underskrevet Guy Atkins.

I det hele taget svindles der meget med certifikater. Og hvorfor findes de overhovedet? Kunstværker ledsaget af certifikater bør man være mere end skeptisk over for. Kan man ikke se på et maleri om det er ægte eller falsk, så kan man slet ikke se, om et certifikat er det. Certifikater er for det meste unødvendige, og anvendes meget af fupmagere. På Silkeborg Kunstmuseum, hvor Troels Andersen gør sig store og prisværdige anstrengelser for at værne om Jorns navn, bliver man jævnligt præsenteret for forfalskninger. Og falske erklæringer. Da museet forberedte et supplementsbind til Guy Atkins' tre store oeuvre-fortegnelser over Jorn, resulterede det i adskillige forfalskede erklæringer, hvor der ændredes lidt i teksten i forhold til Silkeborg Kunstmuseums ægte, samt oplyses, at det pågældende billede vil blive optaget i et kommende supplementsbind. Stempel og underskrift er falske, ligesom billederne naturligvis også er det. Derfor har museet set sig nødsaget til at advare og opfordre folk til, hvis de kommer ud for erklæringer at rette henvendelse til museet for en nærmere undersøgelse.

I november 1988 solgte Sagførerauktionerne i Århus et maleri signeret Jorn 69 for 80.000 kr. Af et brev fra en tidligere ejer fremgår det, at denne selv har sat farverne frem foran Jorn og selv set ham male billedet, som skulle være foregået i en farvehandel i en brandert. Selv med en brandert i tankerne, så er det meget svært at genkende Jorn i dette maleri, som er udført på tapet opklæbet på lærred.

Er dette maleri signeret Jorn 69 udført i en brandert af Jorn?
Se teksten ovenfor.
Asger Jorn har tillige en stor produktion af grafiske arbejder, som for visse blades vedkommende også er kommet godt op i pris. Falsk Jorn-grafik er yderst sjælden, er vist kun set i et enkelt tilfælde. Men det er dog lykkedes at sælge en plakat fra Silkeborg Kunstmuseum, som kun er tryksigneret, til omkring 1.000 kr. På museet kunne den erhverves for en flad tier. Den trykte tekst blev klippet værk, og indrammet fremstod den som et stykke blyantsigneret grafik.

© kunstnyt.dk