28. januar 2012
Konvolut med frimærker fra Dansk Vestindien
Salget af dette portobrev kræver
en forklaring fra Thomas Høiland
Har nu været under hammeren fire gange

8. februar 2012
Høiland forklarer herunder hændelsesforløbet

Thomas Høilands forklaring

Når man ser 1000vis af frimærker og breve hver dag, ser man ikke alt, blækannulleringen er påført efter kuverten var indleveret hos THA – og med det at der var attest på brevet, har besk. hos BR ikke været opmærksom på at blæk krydset var af nyere dato, normalt er disse portomærker ikke annullerede.

Indlevereren af brevet har godkendt at det blev destrueret, ved det at blækannulleringen var af senere dato – og han er således ikke blevet afregnet salget, ligesom køberen er blevet krediteret sit køb.

I øvrigt er prisen på brevet faldet fra 2700 til 1500, muligvis pga annulleringen.

Brevet blev hos BR. solgt til en af vore gode kunder, som vi fortalte om blækkrydset og blev enige om at kreditere det.

Derfor ser det på vor hjemmeside ud som om det både har Hammerslag og ikke solgt ( tilbagekøbt ).

Thomas Høiland
Bruun Rasmussen
8. februar 2012
 
---
Måske kan det undre, at ingen ser det blå kryds fjerde gang. Men på den anden side, så virker det tåbeligt bevidst at ændre på en vare, som tre gange tidligere har været solgt. Den slags bemærker professionelle straks. Så vi må tro på, at der er tale om en smutter. I øvrigt er det ikke ulovligt at skrive hvad som helst på en konvolut.

Preben Juul Madsen
Kunstnyt.dk


Thomas Høiland har nu skåret konvolutten og certifikatet over i to halvdele, hvorved begge de originale ikke mere eksisterer. De to halvdele herover er de originale tilsendt Kunstnyt.dk og scannet. De to andre halvdele er tilsendt Filatelisten, som har sat nedenstående på deres homepage.

Herunder fra Kunstnyt.dk 28. januar 2012


Tre gange har portobrevet, som det ser ud herover, været under hammeren:
22.05. 2008: Hammerslag 2.700 kr.
04.06. 2009: Hammerslag 2.700 kr.
19.05. 2010: Ikke solgt.
Samtlige gange har det været til salg hos Thomas Høiland.
Herunder har den anerkendte prøver, Lasse Nielsen, 15. april 2011 underskrevet et certifikat med bedømmelsen: »Ægte og uden reparation. Mærkernes kvalitet: Meget gode eksempla- rer.« Dette certifikat er udført efter, at det blå kryds er påsat.

17.11. 2011 dukker det op hos Bruun Rasmussen, hvor der pludselig er et blåt kryds henover de to 1 cent-frimærker. Vurderingen er 1.500 kr. og der bliver budt dette beløb, men alligevel med påtegningen: Ikke solgt.
17.11. er Thomas Høiland frimærkeekspert og leder af denne afdeling hos Bruun Rasmussen. Hvem der har sat det blå kryds henover frimærkerne og hvorfor, har Høiland så vidt vi er orienteret om ikke fortalt offentligheden.
De fleste har sikkert været ude for, at et »nævenyttigt« postbud har streget ustemplede frimærker over et modtaget brev, så de ikke kunne genbruges.
Under de overstregede frimærker herover er der skrevet noget med blåt. Da det er under frimærkerne, må det være skrevet før de er sat på, hvilket kunne tyde på, at de ikke har været der, da brevet blev sendt, men sat på efterfølgende.
Tilstedeværelsen af det blå kryds havde muligvis gjort brevet mere værdifuldt, men nu kan det næppe bruges til andet end at makulere. Det bliver svært at sælge
Kunstnyt.dk
28. januar 2012
Fotos: Thomas Høiland og Bruun Rasmussen