P.S. Krøyer-forfalskninger
lette at sælge
kroyer10.jpg (12302 bytes)
P.S. Krøyer: Selvportræt. 1899. Radering.

Skagensmaleren P.S. Krøyer har i adskillige år domineret top-ti-listen over Danmarks dyreste malere. Det var et Krøyer-billede, der i 1978 satte skub i de i internationalt sammenhænge lave danske priser med hammerslaget på 520.000 kr. til den tyske bladkonge Axel Springer, for det dengang nærmest ukendte maleri med Marie Krøyer og Anna Ancher spadserende på Skagen Sønderstrand. Så sent som i februar 1989 dukkede pudsigt nok en mindst 60 år gammel forfalskning op i Sverige af selvsamme motiv.

Siden 1978 er der som bekendt sket en hel del prismæssigt, og et par malerier af Krøyer er i dag budt op i over 7 mio. kr. Rekorden er 7.835.000 kr. for Marie Krøyer i morgentoilette gående i haven i Skagen, solgt hos Christie's i London 27. juni 2000.

Det høje prisniveau gennem årene på Krøyer har helt naturligt bragt falsknerier af ham frem i dagens lys. Krøyer er alle dage blevet forfalsket, med skiftende held, men nogle gange virker forfalskningerne så naive, at man mere end undrer sig over, at de ikke bliver stoppet i tide.

På årets næstsidste dag i 1988, fredag den 30. december, havde et kendt auktionshus en akvarel og gouache under hammeren, et mindre billede med titlen Aftenstemning på Skagen Sønderstrand med PS. Krøyer og antagelig fru Brodersen siddende i en robåd. Det var vurderet til mellem 50.000 og 75.000 kr., men sidste bud stoppede først på 106.000 kr. Med daværende 15% salær og 22% moms betalte køberen 148.718 kr. Af kataloget fremgik det, at akvarellen var malet af P.S. Krøyer.

Men det er meget svært at se så meget som en kvadratmillimeter P.S. Krøyer i dette billede (se herunder). Der er tale om en åndsløs, atmosfæreforladt og meget ringe udført akvarel, som i hele malemåden afviger i bund og grund fra Krøyers. Signaturen SK (som i øvrigt slet ikke ligner malerens) og en person, der med lidt god vilje kan minde om Krøyer, må have "vildledt" auktionshuset. Intet andet i billedet peger hen mod, at det skulle være malet af Krøyer. Billedet var sat til salg af det kendte kunst- og antikvitetsfirma Green Square, som havde købt billedet for 16.000 kr. Men ikke som malet af P.S. Krøyer.

I henhold til katalogbeskrivelsen er motivet fra Skagen Sønderstrand, men ingen steder her forekom i Krøyers tid - eller for den sags skyld i dag - en kyststrækning med den type træbevoksning vist på billedet. De to pæle i vandet er amatøragtigt udført. Krøyer ville fx aldrig udføre den forreste som den tyndeste. Også bådens agterende er helt ude af perspektiv, og fremstillingen af de to personer er så atypisk for Krøyers måde at male figurer, som den kan være. Den stift påsatte, ansigtsløse kvindefigur (som på ingen måde minder om fru Brodersen) og hendes "klud" på agterrælingen er meget ringe udført, ligesom Krøyer heller aldrig har haft en så bredskygget hat, som mandspersonen har på. Billedet er næppe en bevidst Krøyer-forfalskning. Det kan udmærket være et "ægte" maleri, hvor malerens initialer er S.K., men P.S. Krøyer er det ikke. Faktisk ligner det slet ikke et dansk arbejde. Der foreligger ingen proveniens på billedet, altså oplysninger om tidligere ejerforhold, kun et gammelt auktionsmærke på bagsiden fra Winkel & Magnussen. Men det siger ingenting, når det ikke kan føres tilbage til en bestemt auktion.

kroyer7.jpg (9523 bytes)kroyer6a.jpg (2525 bytes)

kroyer12.jpg (11437 bytes)
P.S. Krøyer:
Hornbæk ved vintertid. 1891. 41x50 cm. Tilhører Den Hirschsprungske Samling

kroyer8.jpg (7956 bytes)
kroyer8a.jpg (1556 bytes)Krøyer malede ikke pæle som på det øverste amatørskilderi til venstre med to personer i båden. I det originale fra 1891 nednunder er der orden i perspektiv og hele opbygning. Billedet med båden er sikkert malet af samme person, som har malet flodmotivet herover, en malers billeder, der ses engang imellem på auktioner og som er signeret SK, en signatur, der i skyndingen kan forveksles med Krøyers.
Sotheby's gav pengene tilbage
På Sotheby's auktion over skandinaviske malerier og tegninger den 23. marts 1988 erhvervede en svensk handlende fra Stockholm for 112,600 kr. i hammerslag katalognummer 55 opført som en pastel af P.S. Krøyer, forestillende hans datter Vibeke Krøyer. Af en eller anden årsag henvendte køberen sig senere til Skagens Museum med en forespørgsel om billedet. Museets forholdsvis nye leder på det tidspunkt, Claus Olsen, svarede, at personen ikke forestillede Vibeke Krøyer og at det ikke var malet af P.S. Krøyer. Sotheby's tog billedet tilbage og refunderede købesummen.

kroyer6.jpg (10900 bytes)
Registreringen af billedet som falsk afholdt imidlertid ikke Sotheby's for, den 26.3. 1997, atter i London, at have det selvsamme maleri under hammeren og igen som ægte P.S. Krøyer. Vurderingen var sat til 75.000 kr., men det blev ikke solgt.

Og minsandten om ikke det dukkede op på Bukowskis Internationale Auktion i Stockholm den 5. december 2000 til en vurdering på 20-25.000 svenske kr. og solgtes for 86.000 kr.

Krøyer-kopi til 300.000 kr.
Palazzo degli Uffizi i Firenze er et af verdens fineste museer, med bl.a. en imponerende samling af kendte maleres selvportrætter. Et af dem er P.S. Krøyers fra 1888, hvor han sidder foran staffeliet på Skagen. Et glimrende billede, der i 1969 anvendtes som forside på Ernst Mentzes bog om Krøyer.

kroyer4.jpg (10925 bytes)

Billedet her er P.S. Krøyers originale selvportræt fra 1888, som han på opfordring malede til det italienske museum Galleria degli Uffici i Firenze, hvor det stadig hænger.
49x41 cm.

kroyer5.jpg (9845 bytes)

Dette maleri er en ringe, usigneret kopi, som verdens to største auktionshuse, Christie's og Sotheby's har solgt som et ægte Krøyer. Sotheby's fik mest, 300.000 kr. i juni 1985.
55x45 cm.
Den 25. november 1983 udbød Christie's i London et motiv magen til det fra Firenze som værende malet af P.S. Krøyer (nederste herover). Det kom ifølge kataloget fra en amerikansk samling og skulle tidligere have tilhørt en amerikansk maler ved navn Austa Sturdevant. Køber var den svenske kunsthandler Åke Åmell, som fik det noget under vurderingen for 60.000 kr. Den "lave" pris hang sikkert sammen med, at daværende direktør for Skagens Museum, Knud Voss, forinden havde erklæret det mere eller mindre falsk. Åmell tog det med på Helsingborgs antikvitetsmesse, hvor han forlangte omkring en halv million for det. Det solgtes imidlertid ikke, men dukkede så op 18. juni 1985 i London hos Sotheby's, som med en højeste vurdering på over 400.000 kr. slap det for 267.300 kr. plus 10% salær.

Billedet er en ringe (usigneret) kopi efter Krøyers selvportræt i Uffizierne. Kopisten har forsøgt at lave en nøjagtig gengivelse, men har ikke magtet det. Maleriet "brillerer" ved - i lighed med akvarellen med de to i båden - totalt at mangle Krøyer-sjæl og indeholder stribevis af maletekniske "skævheder": hatten, hånden, munden, brillerne, øjnene, det alt for smalle ansigt, slipset, farverne m.m., som klart afslører, at det ikke er Krøyers værk. Langt bedre forekommer en anden kopi, på Skagens Museum, som den ikke særlig kendte florentinske maler, G. Bertoncelli, forærede Krøyer.

kroyer11.jpg (5675 bytes)
Det berømte P.S. Krøyer-maleri fra 1893 med Marie Krøyer og Anna Ancher spadserende langs Skagen Søndre Strand, købt i 1978 af den tyske bladkonge Alex Springer (Der Spiegel) for 520.000 kr., dengang rekord for et maleri solgt i Danmark. 100x150 cm. Tilhører Skagens Museum, som fik det foræret af Springers enke.
kroyer9.jpg (10559 bytes)
Denne gyselige forfalskning, signeret Krøyer, Skagen 1895, solgtes allerede i 1930 på en svensk auktion, længe før billedet var kendt. Findes kun i sort/hvid gengivelse. 30x38 cm. Solgt for 310 kr. i 1930.
Michael Ancher gentog sig selv
På markedet forekommer ofte malerier tilskrevet Michael Ancher eller solgt som værende malet af ham. Måske huskes "slagsmålene" for en del år siden (i slutningen af 70'erne) mellem auktionsmanden Arne Bruun Rasmussen og direktøren for Skagens Museum, Knud Voss, som i presse og TV "gik løs på hinanden". Striden handlede om kvaliteten i mange af de billeder, der solgtes som originale Ancher-arbejder, men som efter Voss' mening ikke var malet af ham. Bruun Rasmussen "forsvarede" billederne med, at Anchers produktion indeholdt et stort antal i kunstnerisk henseende meget ringe udførte arbejder. Michael Ancher gentog tit sine motiver, fx støder man ofte på replikker af hans berømte Klarer han pynten?, som findes i studier, skitser samt halv- og helfærdige udgaver.

Anchers kunsthandler var det navnkundige Kleis (grundlagt af Jeppe J. Kleis i 1831), som indtil for nogle år siden lå på Strøget i København. I Anchers tid havde det til huse på Vesterbrogade 58, og når Ancher havde malet et godt fiskerportræt, så bestilte Kleis nye af samme. Derfor ses mange gentagelser af fiskerportrætter, og ikke alle er lige gode.

Et andet af Anchers yndede motiver er skagensfiskerne, der står og læner sig op ad en båd. Det kendes i flere udgaver og i et stort "oplag", med skiftende antal fiskere. Skagens Museum har det vel nok bedste, kæmpelærredet på  104,5x139 cm, med Ole Svendsen og Søren Kruse stående op ad rælingen, mens restauranten Copenhagen Corner erhvervede et med fire fiskere på. Da restauranten senere skiftede ejer, blev billedet taget med. Motivet er Anchers mest kopierede, bl.a. udført mange gange af Simony Jensen. I privateje forefindes et sted motivet med de to fiskere, et usigneret billede, som ejeren i flere år har kæmpet for at få anerkendt som ægte, men foreløbig uden held.

Hvilket et af de to malerier er det ægte? Det er svært at bedømme udfra disse sort-hvide gengivelser, men det er det øverste, som hænger på Skagens Museum.

Billedet nedenunder har ejeren i årevis forsøgt at få erklæret som en ægte Ancher, men hidtil uden resultat.

© kunstnyt.dk Preben Juul Madsen