Russisk amatørmaler fupper
førende danske auktionshuse
Her vist to groteske eksempler fra politiets arkiv


Det er lidt uforståeligt, at nogen kan fuppe sig til at få dette maleri solgt som en ægte Carl Holsøe. Enhver kunstkender bør omgående reagere mod motivet, motivopsætningen og farveholdning, tre ting som afslører billedet som et falskneri.


Endnu mere ubegribeligt virker det, at dette elendige amatørarbejde har kunnet sælges som et ægte Paul Fischer. Elendige figurer, dårlig ufuldendt arkitektur og hele fremstilling afslører maleriet som en ægte forfalskning.