»Inden endelig katalogisering undersøges en vare nøje fx via faglitteraturen,
via proveniens (tidligere ejerskab) og via opslag i vores Lauritz.com database
med nu over 1.000.000 salg«.

Hvor meget undersøgte
Lauritz.com's vurderingseksperter
de to malerier herunder af Constantin Hansen?

Det skrev vi 1. november 2009
Var det et ægte guldaldermaleri Lauritz.com vurderede til beskedne 3.500 kr. og solgte for 10.000?

Lauritz.com: »Constantin Hansen. Portræt af herre. Olie på lærred. Sign. samt dateret 1835. 37 x 27 cm. Vurdering 3.500 kr.«
3.500 kr. er ikke meget for et arbejde af en af guldal- dertidens mest berømte malere, som kan koste hundredtusindvis af kroner. Og var maleren ikke i Italien i 1835, hvor han var stærkt optaget af sit berømte maleri Et selskab af danske kunstnere i Rom, færdigt 1837? Og hvor er proveniensen på billedet? Bagpå står Isilingen Vordingborg, det kendte gods ved Vordingborg. Der står også navnet Professorinde A.M. Hammerich. A.M. var gift med godsets ejer Martin Hammerich, men var hun professorinde? Og hvem har skrevet bagsideteksterne? Lauritz.com burde have interesseret sig lidt mere for billedets proveniens, det praler de konstant med, at de gør for alles vedkommende. Vi er ikke sikker på, maleriet er af Constantin Hansen. Det kunne tyde på, at Lauritz-eksperterne også havde deres tvivl pga den meget lave vurdering. Billedet er, så vidt vi skyndsomt har ledt, ikke at finde nogen steder i litteraturen. Og hvorfor er billedet fjernet pga af copyright? Der er ikke copyright på en maler, som døde i 1880. Se siden med det fjernede maleri, hvor der står: 

Lauritz.com har meget ofte fjernet billederne med begrundelsen
»På grund af copyright afgift på varen kan billederne ikke vises« uden at der er copyright-afgift. Hvor havner mon de penge?. 

Teksten herover dateret 1. november er lidt af »hånetekst«. I mere end en uge stod samme tekst, uden henvisning til Hanno- vers værk om maleren.
Halvanden måned før havde Lauritz.com solgt et andet af Constantin Hansen, med tydelig henvisning til Hannover (højre spalte). Det indikerer, at Lauritz-eksperterne ikke selv har bogen og derfor ikke har foretaget de undersøgelser, som de konstant praler med, at de gør. Oplysningerne på bagsiden af billedet herunder fører ellers direkte til Hannover nr. 92, som er gengivet under billedet.


Bagsiden med »klar« proveniens og om, hvem portrættet forestiller, nemlig Martin Hammerich.
Det skrev vi 25. november 2009
Lauritz.com:
»500.000 registrerede
kunder giver
dig den bedste markedspris«


Lauritz.com:
Const. Hansen. »Kildegrotte« 15.9.09: deLuxe-vurdering
8.000 kr. Hammerslag 8.800 kr.
Bruun Rasmussen. Samme maleri. 24.11.09:
Vurd.
80.000-100.000 kr. Hammerslag 75.000 kr.

Lauritz.com's beskrivelse 15. september 2009:
»
Constantin Hansen. En kildegrotte. Olie på lærred. Sign. C.H. 35 x 25 cm (51 x 42). Dubleret. Registreret i Emil Hannovers værk Maleren Consta[n]tin Hansen, nr. 137 (malt 1838)«.

Bemærk, at Lauritz.com henviser til Hannovers værk.
Vi tror, det er sælgeren, som har leveret den oplysning, ikke noget Lauritz.com's over 100 vurderingseksperter selv har researched sig frem til.
Og det tror vi, fordi maleriet til venstre også er registreret hos Hannover, men uden at de mange dygtige eksperter henviser til bogen.

Vil man gerne være et seriøst auktionshus, så er der visse opslagsværker, man simpelthen skal have adgang til.

Det er først og fremmest Weilbachs Kunstnerleksikon. Det er ikke mere nødvenligt at betale flere tusinde kroner for de 9 bind, de er alle tilgængelige gratis på nettet. Klik her

En god ting er også Signaturbogen af Kai V. Timm fra 1962 med 1800 signaturer af 1000 danske malere. Gang på gang ser man ubekendte til salg hos Lauritz.com, som er med hos Timm. Men bogen nærmer sig 50 år på bagen, så mange af de nye er naturligvis ikke med.

Uundværlig er også en international database. Der er flere at vælge imellem, fx www.artprice.com og www.findartinfo.com

Det er især vigtigt at råde over bøger med værkfortegnelser. De fleste har ikke samtlige arbejder med, men som regel så mange, at der er tale om så godt som komplette fortegnelser.

Det gælder fx H. Chr. Christensens fortegnelse over P.S. Krøyers oliemalerier. Der mangler flere, men de fleste er der, i alt 803. (Bogen er kun trykt i 150 eksemplarer og derfor svær at opdrive). Vi har her på Kunstnyt.dk planer om at opdatere den med de manglende billeder samt de nye hammerslag.

Lauritz.com sælger i øjeblikket et af Krøyer:
Lauritz.com: »Peder Severin Krøyer. Efterårslandskab, udsigt fra Schloss Sct.Valentin i Tyrol. Olie på plade. Sign. S.K. 1900. Endvidere med tekst: Til Zeuthen nytaar 1901. H. 33,5 x 64,5 cm«. Se det
Her ser vi tydeligt (og har gjort det før), at Lauritz.com ikke har H. Chr. Christensens Krøyer-fortegnelse fra 1923 i huset. Havde de, ville de have henvist til bogens nr. 683, herunder. Nummer 292 i kursiv henfører til katalognummeret i Kunstfor- eningens store Krøyer-udstilling i 1910 på Charlottenborg.


Portrættet i venstre spalte.
Teksten i Emil Hannovers bog fra 1901 om Constantin Hansen med næsten 700 af hans malerier omtalt.


Teksten i samme bog om landskabet fra 1838 i højre spalte.


Kunstnyt.dk
6. december 2009