18. oktober 2008
Lauritz' store Paul Fischer-salg med over 40 billeder blev en kæmpe fiasko
Klik på billedet
Vurderet til 180.000 kr, solgt for 52.000 kr.
Flere solgtes ikke, nogle for omkring en fjerdedel af vurderingen. Mest indbragte varenr. 1319853 med  400.000 kr., solgt for mindsteprisen. Vurderingen var 600.000. Varenr. 1323078, vurderet til 400.000 kr., solgtes for 155.000 kr. Kun to solgtes over vurderingen.

PS: Billederne var forud udstillet på Børsen, hvorfra »Hvad er det værd« havde optaget i oktober 2008 og nu genudsendt den 10. juni 2009.