Bagsider kan ofte fortælle mere end forsider


Lauritz.com: »Camille Pissarro 'Une Rue á Montmattre' bly på papir, sign CP.
Bagpå påklæbet ekspertise fra A. Schoeller 1946. 12 x 10,5 cm.
Proveniens. Arne Bruun Rasmussen auktion 59 nr 153, Februar / Marts 1955.
Tidligere i direktør Cai Caspersens samling«.

Det er korrekt, at Bruun Rasmussen 4. marts 1955 solgte en tegning som Pissarro, herunder.

Fra Bruun Rasmussens katalog nr. 59, 1955

Tegningen er ikke afbildet i kataloget, og der er i katalogteksten ingen henvisning til hverken A. Schoeller eller Cai Caspersen.
Da
André Schoeller (1879-1955) var en af kanonerne i datidens Paris, kendt kunsthandler og en ofte benyttet  ekspert i moderne kunst, kan det undre, at Bruun Rasmussen ikke henviser til ham. Det typiske runde mærke med tallene 153/59 henviser tilsyneladende til salget hos Bruun Rasmussen, da det yderste af ringen ser ud til at være skrevet ind over mærkaten med Schoellers navn. Så er denne detalje rigtig, må det formodes, at det er tegningen fra Bruun Rasmussen. Men ringen med tallene kan også være påsat efter salget af 153/59 hos Bruun Rasmussen. Det virker mistænkeligt, at på det påklistrede mærke nedenunder kun ses tallet 408, mens resten er fjernet. Hvad refererer det til? Nu er mærkaten med navnet A. Schoeller ikke en ekspertice, da den ikke nødvendigvis refererer til den aktuelle tegning. Der er tilsyneladende tale om en udstillingsseddel, hvor billedet har nr. 48. Men strengt strengt taget kan denne mærkat tilhøre en hvilket som helst tegning, kan også være en kopi.
Og hvad kan teksten skrevet med blyant, bruges til? Der står: »Jeg attesterer herved under Henvisning til hoslagte Ekspertice fra A. Scholler 31. Oktober 1946 at Billedet hidrører fra Camille Pissaro« (Pissarro stavet forkert), dateret 5. december 1951 ser det ud til samt en ulæselig underskrift, begge dele talentløst delvis skjult af snoren. Hvem er denne person, som attesterer en attest? Hvad kan personens attest bruges til? Den kan på ingen måde bruges som garanti for noget som helst.
Her på redaktionen ved vi ikke, om tegningen reelt er udført af Pissarro. Det er ikke noget mesterværk, en meget anonym tegning, som tusindvis kan lave. Og signaturen C.P. er så nem at efterligne som at klø sig i øret.

Det ligner en kirke til højre på billedet, men hvilken? Der er fire kirker på Montmartre.
Vi siger ikke, at tegningen er falsk. Den ligner meget godt tilsvarende af Pissarro, men vi
synes, det kunne være interessant at »analysere« bagsiden, da bagsider ikke altid har korrekte oplysninger.
Cai Caspersen, som henvises til, må formodes at være den i 20erne og 30erne kendte fly- og bilhandler.
Man kender ikke så meget til dennes samling, men ved dog, at han var personlig ven med Storm P og
i sin tid af denne købte hans berømte maleri »Lola«, som hos Bruun Rasmussen erhvervedes af Storm P museet
10. december 2007 for 500.000 kr., med salær 625.000 kr. I »Bogen om Storm P. Skrevet af hans venner«
fra 1949 omtaler Cai Caspersen selv købet.
Se salget hos Lauritz.com

Kunstnyt.dk
27. april 2009