Lauritz.com:
Købenummer 408057
Købenummer 408057


Billedet herover solgtes 22. august 2008 for 1.250 kr. mod vurderingens 3.500 kr.
Køber var købenummer 408057
24. august 2009 kl. 14:10:00 afsluttes salget af samme billede nu vurderet til 2.500 kr..
Det interessante i den forbindelse er, at køberen for et år siden nu har budt over og over
på sit eget billede. Der kører helt åbenlyst to automatbud skiftevis afgivet af
købennummer 408057 og 423531. Måske er »begge« bydere samme person, som så
håber på, at der på et tidspunkt hopper en »ægte« byder på vognen.
Se salget 22. august 2008
Se salget nu


Kunstnyt.dk
18. august 2009