1. november 2008
Lidt weekend-underholdning fra Lauritz.com's
over 100 vurderingseksperter
Grundet tidsnød er her kun tale om et udvalg af »forkerte« katalogiseringer udført af Bengt Sundstrøms vurderingseksperter.
Bemærk, at alle links åbner i nye vinduer, så man hele tiden vender tilbage til Kunstnyt.dk
(Vi lover ikke at rette Lauritz.com's eventuelle rettelser)

se det

Lauritz.com: »Okänd konstnär, 1900/2000-tal. Hermelin
Varenummer:
1374624«

Kunstnyt.dk:
Maleren er sikkert ukendt, men ikke billedet.
Det er en kopi efter et af en verdensberømt malers mest kendte maleri.

(Nu rettet til det korrekte: Kopi efter Alexander Roslin 1719-1793 " Portræt af Marie Suzanne Roslin ")
Lauritz.com: Ubekendt kunstner
Kunstnyt.dk: Ikke ubekendt kunstner
(Nu har nogen fortalt Lauritz, at maleren hedder
Antonio Llobet, hvilket er korrekt)

Lauritz.com: Ubekendt kunstner 1900tallet (2)
Varenummer
: 1415691
Kunstnyt.dk: Ikke ubekendt kunstner
(Nu har nogen fortalt Lauritz, at maleren hedder
Antonio Llobet, hvilket er korrekt)


Lauritz.com: PETER ILSTED. Radering, læsende pige,
sign. i bly
.
Kunstnyt.dk: Ikke en radering
(Nu har nogen fortalt Lauritz, det er en mezzotinte, hvilket er korrekt)

Lauritz.com: Ubekendt mester, oliemaleri i renæssance-stil, antageligt tidligt 1700-tal. Varenummer: 1390285
Kunstnyt.dk: Ligner ikke noget fra 1700-tallet.
Ligner mere et olietryk af kendt maleri

Lauritz.com: Dagfin Sidselrud 1899-?
Landskab med brusende elv. Sign i nederste venstre hjørne. D. Sidselrud
Kunstnyt.dk: Maleren hedder ikke Dagfin Sidselrud og ikke født 1899. Proveniens: Forsiden på Ekstra Bladet for mere end 20 år siden.
(Nu rettet til Dagfin Sidselrud (Ernst Friis) f. 1888. Ernst Friis er ikke født i 1888. Det er HELT forkert)

Lauritz.com: Aage Wang 1879-1959 'Kvinder på stranden'
. Varenummer: 1412531
Kunstnyt.dk: Maleren hedder ikke Aage Wang
(Nu rettet til Mark Osmand Curtis. Men det hedder ingen maler)

Lauritz.com: Aage Sikker Hansen og Thormod Kidde.
To litografier.
Kunstnyt.dk: Sikker Hansen ikke et litografi, men en reproduktion
(Nu rettet til tryk med tryk signering)

© Kunstnyt.dk 1. november 2008

Lauritz.com: UBEKENDT MALER: Olie på lærred, landskab, utydeligt sign. L. Kyhn 1911.
Kunstnyt.dk: Ikke utydeligt signeret

Lauritz.com: H. Gersholt. Højbro Plads. Varenummer: 1412270 H.GERSHOLT. Olie på lærred. forestillende Højbro plads. Signeret H. Gersholt KOP 1867
Kunstnyt.dk: Kopi efter et af de mest berømte Københavnerbilleder malet af en berønt dansk maler

Lauritz.com: John Price 1900-tallet. Varenummer: 1401628
JOHN PRICE. Olie på lærred. Landskabsparti. Sign. J. Price 39. Med dedikation på bagsiden.
Kunstnyt.dk: John Price er ikke bare en fra 1900-tallet
(Nu har nogen fortalt Lauritz, at der er tale om skuespilleren John Price)

Lauritz.com: Ubekendt kunstner (2). Varenummer: 1418152
Sign., men sign. ubekendt. 40 x 50 samt 50 x 40 cm.
Kunstnyt.dk: Ikke en ubekendt kunstner.
Heller ikke ekskonen.
(Nu har nogen fortalt Lauritz, at maleren hedder Kaare Lem, hvilket er korrekt. Det kan så oplyses, at ekskonen hedder Lisbeth le Febre og for snart mange år siden blev kåret til  Miss Danmark. Og i øvrigt selv maler)

Lauritz.com: UBEKENDT KUNSTNER. Olie på lærred. Parti med huse. Utydeligt signeret.
Kunstnyt.dk: Ikke ubekendt. Maler og signatur kendt i årtier
(Nu rettet til det korrekte)

Lauritz.com:
Ubekendt kunstner 20.årh.
Varenummer: 1414085
Kunstnyt.dk: Ikke ubekendt. Typisk for maleren
(Nu rettet til det korrekte)

Lauritz.com:
Antageligt Alfred V. Jensen 1891-1981 cd Varenummer: 1413595
Kunstnyt.dk: Vrøvl! Ikke malet af Alfred V. Jensen. Kopi efter berømt maleri af berømt dansk maler
(Nu har nogen fortalt Lauritz, at billede ikke er malet af Alfred V. Jensen, og at det er en kopi efter Julius Exner, hvilket er korrekt)