Utroværdigheden har ingen grænser
hos Lauritz-dot.com
Hvorfor er  Bente Scavenius' navn i sidste øjeblik fjernet som garant for billedet?
Hvorfor gør Lauritz ikke opmærksom på, at hendes navn er fjernet?
Og hvorfor oplyser Lauritz ikke, at landets førende
Weie-ekspert, Lennart Gottlieb, kalder maleriet et falskneri?Herover bekræfter Lauritz.com, at kunsthistorikeren Bente Scavenius
har erklæret maleriet for værende en ægte Weie.


Herover er Bente Scavenius' navn fjernet. Hvorfor?
Har hun selv bedt om det, eller har hun slet ikke udtalt sig som Lauritz påstår?
Bente Skovgaard og Poul Vad kan ikke spørges, da de begge er døde.

© kunstnyt.dk
24. april 2008