Silkeborg-sagen

Gennem en lang årrække kunne auktionsbesøgende iagttage, hvorledes en kendt jysk kunsthandler købte ind af hovedsagelig ubekendte og usignerede malerier. Samme indkøbsvaner havde han hos landets andre kunsthandlere. Billederne solgte han bl.a. fra sit kendte udstillingssted i nærheden af Silkeborg, hvor skarpsindige af og til bemærkede, at de oprindeligt usignerede malerier pludselig var fornemt signerede. Og det kunne også hænde, at de oprindeligt signerede pludselig var signerede med et helt andet navn.

Det hele virkede utroligt naivt, og i branchen ventede man faktisk kun på, at nogen tog sig sammen til at stoppe denne brogede landhandel. Det skete i 1979, da en af kunsthandlerens store kunder, som inden for kortere tid havde købt ca. 1.000 malerier og antikvitetsgenstande (de fleste ægte) for omkring 3,5 mio. kr., af kyndige blev gjort opmærksom på, at flere af billederne var falsknerier. Der var tale om malerier signeret eller blot påsat skilte på rammen og solgt som ægte Marstrand, Zahrtmann, Skovgaard, Tuxen, Kyhn, Mønsted, Haslund, Rosenstand og C.F. Sørensen for blot at nævne nogle af de danske navne. Af udenlandske navne var de kendteste den flamske Jordaens og nordmanden I.C. Dahl.

silkebo3.jpg (9309 bytes)
Et skrækkeligt fidus-skovbillede lykkedes det kunsthandleren at sælge som et ægte P. Mønsted (1859-1941). 10.000 kr. fik han i 1975 for det P.Mønsted-signerede maleri. 58x46 cm.

silkebo4.jpg (7891 bytes)
Kunsthandleren havde påsat et skilt på rammen med navnet på maleren, Dapnes Lefevre, mens der på selve billedet stod d'après Lefevre, hvilket betyder efter Lefevre. Solgt som et originalt maleri, selvom der er tale om et billigt olietryk.

silkebo5.jpg (10436 bytes)
I mange holdt den jyske kunsthandler liv i en skiltefabrik. Herover er 16 af dem, som sad på falske billeder. Marstrand, Tuxen, Anna Ancher, P.C. Skovgaard, Vilh. Kyhn, Zahrtmann, Jørgen Sonne og P. Mønsted er blot nogle af navnene.

silkebo8.jpg (11606 bytes)
Denne kopi efter Wilh. Marstrands Barselsstuen (Ludvig Holberg) på Statens Museum for Kunst, solgte kunsthandleren for at være en ægte Marstrand. 31.600 kr. fik han for det i 1977. Det måler 105x133 cm, mens det originale måler 80x106,5 cm.

silkebo7.jpg (4584 bytes)

Hvor naivt det hele tog sig ud, viser den kendsgerning, at et søstykke med en masse sejlskibe kunne sælges for at være et originalt arbejde af den store norske landskabsmaler, I.C. Dahl, som overhovedet ikke malede den type marinebilleder. At billedets titel i henhold til et påsat messingskilt (herover) var "Sejlskib i Kanalen", malt 1819, mens der i baggrunden tydeligt sås Skagens to fyr og et fyrskib med navnet Skagens Rev, gjorde sagen nærmest tragikomisk. Senere kom det frem, at billedet skulle være malet af en H. Dahl, som efter nogles mening var dyrere end I.C. Dahl. Men ingen ved navn H. Dahl maler den slags marinebilleder. Sandsynligvis er der tale om skibsportrætmaleren J. Dahl (1825-90).

Den jyske kunsthandler idømtes 1. maj 1981 1 års betinget fængsel, samt en bøde på 50.000 kr., subsidiært 40 dages hæfte. Desuden skulle han erstatte falsknerierne, i alt 26 skilderier. Til gengæld fik han udleveret billederne, dog først efter at de falske signaturer og de flotte messingskilte var fjernet. Skiltene tilhører i dag Silkeborg politi.

© kunstnyt.dk