Hvad foregår der hos Lauritz.com?
Bengt Sundstrøm må vide hvad sagen Zerge handler om
7. juli 2008 solgt for 310.000 svenske kr.
30. november 2008 samme tegning vurderet til 10.000 svenske i samme by

18. november 2008, Lauritz.com:
»Lauritz.com i Helsingborg har siden januar solgt en privat samling på ca. 200 malerier og tegninger af den svenske kunstner Owe Zerge (1894-1983). Samlingen stammer fra en arving, hvis far var ven med kunstneren. Samlingen har vakt stor interesse i kraft af både dens størrelse og kvalitet. Allerede ved den første auktion opnåede et maleri forsigtigt vurderet til SEK 7000 et hammerslag på SEK 150.000. Dette er salgsrekord for Owe Zerges malerier...«


Salget herover ligger under »Gode hammerslag« på Lauritz.com's forside. Det kan vel diskuteres, hvor godt et hammerslag der er tale om, når billedet ikke er solgt. Vi får heller ikke at vide, hvornår det ikke er solgt. 01-01-1990
er en skør standard-dato, som virker misvisende og dum. Hvem kan bruge den fiktive dato til noget?


Øverst står, at 150.000 SEK er salgsrekord for et maleri af Zerge. På Kunstnyt.dk mener vi, at 310.000 SEK for en tegning, som billedet herover er solgt for, er en langt højere værdi end 150.000 for et maleri. Salget er ganske vist annulleret, men hammerslaget fastholdes, som det fremgår af herover.


Da salget 7. juli 2008 annulleredes, kom billedet på igen, og nu fik det »kun« hammerslag på 97.779 DKK. Alle gange har vurderingen været den samme, DKK 11.282, til trods for, at vurderinger iflg. Lauritz.com bestemmes udfra tidligere opnåede priser. Et hammerslag på 310.000 SEK burde vel give en højere vurdering end 11.282 DKK.

Fra at være solgt for 310.000 svenske og 130.000 svenske til en vurdering på 10.000.

30. november 2008 har Helsingborgs Auktionsverk selvsamme tegning under hammeren. Vurdering 10.000 SEK.
Med tidligere hammerslag på 310.000 og 130.000 svenske kr. må enhver sige sig selv, at der er noget rablende galt.
Er der overhovedet solgt et eneste af de mange billeder, Lauritz.com oplyser? Kunstnyt.dk mener, at Lauritz.com
gør sig store anstrengelser for at fremstå som verdens mest utroværdige auktionshus. Vi kender intet auktionshus nogen
steder, der så åbenlyst praler med utroværdige hammerslag.

Se også tidligere omtale på Kunstnyt.dk

© Kunstnyt.dk 18. november 2008