Førende ekspert i Weie og Giersing
kunsthistorikeren Lennart Gottlieb
angriber Lauritz.com

Kære Preben Juul Madsen,
Jeg har set din opsats på kunstnyt.dk om Lauritz.com's salg for anden gang af et billede, de angiver som værende malet af Weie; et billede, som jeg efter henvendelse fra den første køber har haft lejlighed til at besigtige, og som hverken stili- stisk, motivisk eller på anden måde kan forbindes med Weie.

Lauritz.com vil formodentlig som ved et andet salg af en påstået Weie tidligere i år proklamere, at hvis det skulle vise sig ikke at være Weie, så vil køberen få pengene tilbage. Men undskyld, det har de jo fået begrundet, at det ikke er, endda helt gratis.

En sand anekdote: Det er omkring 30 år siden, at jeg op til et eftersyn havde set et billede sat til salg som en Giersing hos Bruun Rasmussen. Detaljerne må jeg udelade, men jeg gik rundt derinde under ophængningen og tog mod til mig og bankede på døren til Arne Bruun Rasmussens kontor og fortalte, at det ikke kunne være malet af Giersing, også selv om det (i øvrigt ligesom det aktuelle ikke-Weie) bar den påståede ophavsmands navn på et fint metalskilt på rammen. Jeg skrev konferensspeciale om Giersing og var 24-25, og ABR var jo en mægtig mand, en titan, og selv om jeg var sikker i min sag, så var jeg selvfølgelig lidt nervøs, da han lidt efter skred ned ad trappen fra kontoret. Han så kort på billedet, og sagde så, »Hvorfor er der ingen, der har vist mig det« – billedet var afbildet i kataloget, så det var vist spil for galleriet (mig) og personalet, som dukkede sig behørigt – og så faldt dommen: »Det er jo ikke Giersing«, og billedet var dermed naturligvis trukket ud af auktionen.

Siden har Bruun Rasmussens afdeling i Bredgade og også andre seriøse foretagender som min nuværende arbejdsplads, Bredgade Kunsthandel, jævnligt kontaktet mig i tvivlstilfælde vedr. Giersing og senere også Weie, som jeg i dag i al ubeske- denhed er den, der har det mest indgående kendskab til, og jeg erindrer ikke, at Bruun Rasmussen eller de andre seriøse foretagender nogensinde har siddet min vurdering overhørig.

Sådan fungerer systemet, er der grund til tvivl, og det skal man selvfølgelig kunne afgøre, hvornår der er, så henvender man sig til den, der pt. ved mest, og man retter sig efter dommen, hvis den er definitiv. Og drejer det sig om Giersing og Weie, så er det mig, Jorn er Troels Andersen, Larsen Stevns er Mikael Wivel, Knud Agger er Søren Elbak, Dankvart Dreyer er Su- zanne Ludvigsen osv. osv. Men Lauritz.com, hvor jeg i øvrigt har stået på lønningslisten som ansat i Museumsbygningen, er også her banebrydende: de er ligeglade med den faglige ekspertise.

Man skal nok være jurist i Lauritz.com for at vurdere det som juridisk acceptabelt, at de nu igen sælger et billede som en ægte Weie, som ikke er det, ikke mindst når de tidligere har vedgået, at det var forkert og har annulleret salget og endda, efter hvad jeg ved og ganske rosværdigt, har eftergivet køberen udgifter til en konservering efter købet. Når billedet endnu ikke er trukket tilbage, kan man formode, at den juridiske ekspert bag den beslutning er den samme, som ved salget af den anden ikke-Weie mente, at en »pigmentanalyse«, som i øvrigt aldrig er fremlagt, skulle bevise billedets ægthed. Som om Weies elever og andre i hans kreds, f.eks. Gudrun Krabbe, som formodentlig malede det omtalte billede, og hovedparten af de øvrige malere i perioden ikke også malede med Sadolins farver, som det vides, Weie anvendte...
Men jeg stopper her for nu.

Venlige hilsner
Lennart Gottlieb

 


Lennart Gottlieb: Ikke malet af Edvard Weie
Auktionen afsluttes: 10-11-2008 16:32:00
Showroom: DK, Aalborg, Hjulmagervej
Se salget nu  
Se salget 1. gang, hvor køberen fik pengene tilbage
Lennart Gottlieb: Ikke malet af Edvard Weie
Solgt 24. april 2008 for 58.000 kr. Salget annulleret
Se det annullerede salg
Se Kunstnyt.dk's omtale

Samme maleri på ny under hammeren hos Lauritz.com
– afsluttet 14. juni 2008. Ikke solgt. Ingen bud.
Se »salget«
 

 

 

 

 

Lennart Gottlieb, f.1953
Kunsthistoriker
Har været overinspektør på Statens Museum for Kunst,
museumsinspektør på Aarhus Kunstmuseum (i dag ARoS)
Skrevet bøger om blandt andre
 Harald Giersing og Michael Kvium
Skrev hovedartiklen om Weies store kompositioner
 til kataloget for den store Weie-udstilling i 1987, og var 2005-06 forskningsrådsstipendiat med et projekt om Edvard Weie.
Stået bag talrige museumsudstillinger og publikationer