Sager om
  Kunstforfalskninger

 

Kunstforfalskninger forekommer på mange måder. De kan udføres naivt og amatøragtigt, og
de kan fremstilles så raffineret, at de sætter eksperter grå hår i hovedet.

En stor del af det efterfølgende er taget fra bogen »Kunst & Kunstforfalskning«, udsendt i 1989 af Forlaget Palle Fogtdal i forbindelse med udstillingen »Kunst, Forfalskning, Kopi« på Aarhus Kunstmuseum og senere på Nivaagaard.

Bogen havde fire forfattere: Nina Damsgaard, dengang Aarhus Kunstmuseum (ARoS), nu leder
af Vejle Kunstmuseum, daværende leder af Nivaagaard, Claus M. Smidt, konservator
på Statens Museum for Kunst, Henrik Bjerre samt undertegnede, som skrev afsnittet om kunstforfalskning og samtidig var bogens redaktør.

Det er kun bogens afsnit om forfalskning, der er medtaget her.
Men nyere sager, som fx den falske Piranesi-tegning, købt af Kobberstiksamlingen, er omtalt.
Samt Krøyer-forfalskningen fra Skagens Museum. Endvidere er en del opdateret, fx om
falske van Gogh-malerier. Og løbende vil der opdateres, hvis noget hænder. Hvilket nok sker.
Hele tiden arbejder politiet over hele verden på sager om falske malerier

Krøyer-forfalskningen fra Skagens Museum 2002
(Kronikken i Jylands-Posten 9. juli 2002)
Kopisten Ove Hvistendal
Asger Jorn
P.S. Krøyer
Christen Købke-sagen
Jens Søndergaard-sagen
Allan Karms-sagen
Jens Sørensen-sagen
Silkeborg-sagen
Største danske svindelsag
(om den polske maler Wl. Chmielinski)
Den danske Toulouse-Lautrec-sag
Verdens største kunstsvindler
Ungareren Elmyr de Hory
Englænderen Eric Hebborn
(bl.a. den danske Piranesi-sag)

Falske van Gogh

Dansk og international
litteratur om kunstforfalskning

Preben Juul Madsen
© kunstnyt.dk 2005, 2006, 2007, 2008